© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ klub volného času, z.s.
Formalitky
Alienteam.cz - klub volného času, z.s. , se sídlem v Malé Moravě 12, 788 33, Hanušovice, je dobrovolný spolek aktivních lidí, který vznikl za účelem smysluplnější a aktivnější organizace volného času nejen pro děti a mládež. Náplní klubu je příprava, organizace a realizace nejrůznějších soutěží, závodů, výletů, exkurzí, pobytů, výměn mládeže, projektů na místní i mezinárodní úrovni, vzdělávacích, výchovných a dalších aktivit. Doplňuje tak mj. činnost škol, školských či výchovných zařízení... Spolek pracuje s dětmi a mládeží
Valné hromady probíhají zpravidla 1x ročně na konci roku. Termín nejbližší VH bude zveřejněn na tomto místě:
Sdružení alias spolek je registrováno na MVČR od 8.8.2000…
Stanovy
Výroční zprávy
Valné hromady