© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ  klub volného času, z.s.
Formalitky
Žhavinky Formalitky Projekty Gallery Contact Spolupráce Sponzoři a dárci English Dokumenty
Alienteam.cz -  klub volného času, z.s., se  sídlem v Malé Moravě 12, 788 33, Hanušovice,  je dobrovolný spolek aktivních lidí, který vznikl za účelem smysluplnější a aktivnější  organizace volného času nejen pro děti a  mládež. Náplní klubu je příprava, organizace a  realizace nejrůznějších soutěží, závodů,  výletů, exkurzí, pobytů, výměn mládeže,  projektů na místní i mezinárodní úrovni,  vzdělávacích  výchovných a dalších aktivit.  Doplňuje tak mj. činnost škol, školských či  výchovných zařízení...  
Výroční zpráva za rok 2020
Valné hromady probíhají zpravidla 1x ročně na konci roku. Termín nejbližší VH bude zveřejněn na tomto místě:
Sdružení alias spolek je registrováno na MVČR 8.8.2000, další verze stanov VS/1- 1/44623-00-R ze dne 10.5.2007.. Poslední verze stanov platí od 10.8.2015..  
Stanovy
Výroční zprávy
Valné hromady
Formalitky