© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ klub volného času, z.s.
The World Belongs To Us..
Galérie místo konání - horská chata AKUMA v Rokytnici nad Jizerou. O čem to bylo? Celý výměnný pobyt byl zaměřen na aktivní trávení volného času mládeže. Naším záměrem je prožít několik dnů s mladými lidmi s různých zemí a společně absolvovat velké množství aktivit a činností, které by v normálním životě jen stěží zorganizovali. Narážíme tak na obecný problém „západní společnosti“ - totiž zapojit mládež do aktivní činnosti, kterou sami povazují za smysluplnou, a tím jim pomoci získat pocit sebejistoty a možnosti uplatnění. Kromě tohoto budou účastníci mít možnost seznámit se se životem české mládeže v rodině, ve škole, soukromí. Velice populární mezi mládeží jsou v dnešní době moderní komunikační technologie. Chtěli bychom proto tohoto trendu využít a vytvořit mediální produkt CD-ROM, ve kterém se všichni pokusí ukázat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi pomocí fotografií a doplňkových textů. Každá skupina bude pracovat na vlastní zemi, vznikne tak výpověď mladé generace - interaktivní srovnání života mladých ve různých zemích-několik kategorií ( škola, rodina, volný čas). Toto si samozřejmě vyžádá mnoho hodin práce s textovými a grafickými editory. Vše bude rovněž publikováno na našich www stránkách www.alienteam.cz . No a co všechno podnikneme? Zde je jenom stručný výčet plánovaných aktivit: snowboarding, lyžování, jízda na koni, výroba keramiky, sportovní hry v tělocvičně, návštěva sklárny a tak... Jsme přesvědčeni o tom, že náš projekt v mnohém přispěje k rozvoji osobnost účastníků a k porozumění mezi lidmi ze zemí s různým sociálním, ekonomickým a historickým pozadím. Mezinárodní setkání mládeže pod názvem "The World Belongs To Us" úspěšně proběhlo dle našeho programu. Výsledkem bylo nejen navázání nových přátelství, komunikace v cizím jazyce, ale rovněž obrovské množství nezapomenutelných zážitků. V rámci projektu také vznikl CD nosič s prezentací všech zúčastněných zemí. Projekt byl finančně podpořen programem EU