© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ  klub volného času, z.s.
The World Belongs To Us.. 
Žhavinky Formalitky Projekty Gallery Contact Spolupráce Sponzoři a dárci English Dokumenty
Galérie  místo konání - horská chata AKUMA v Rokytnici nad Jizerou.   O čem to bylo?  Celý výměnný pobyt byl zaměřen na aktivní trávení volného času mládeže. Naším záměrem je prožít  několik dnů s mladými lidmi s různých zemí a společně absolvovat velké množství aktivit a činností,  které by v normálním životě jen stěží zorganizovali. Narážíme tak na obecný problém „západní  společnosti“ - totiž zapojit mládež do aktivní činnosti, kterou sami povazují za smysluplnou, a tím  jim pomoci získat pocit sebejistoty a možnosti uplatnění. Kromě tohoto budou účastníci mít možnost  seznámit se se životem české mládeže v rodině, ve škole, soukromí.  Velice populární mezi mládeží jsou v dnešní době moderní komunikační technologie. Chtěli bychom  proto tohoto trendu využít a vytvořit mediální produkt – CD-ROM, ve kterém se všichni pokusí  ukázat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi pomocí fotografií a doplňkových textů. Každá skupina bude  pracovat na vlastní zemi, vznikne tak výpověď mladé generace - interaktivní srovnání života  mladých ve různých zemích-několik kategorií ( škola, rodina, volný čas). Toto si samozřejmě vyžádá  mnoho hodin práce s textovými a grafickými editory. Vše bude rovněž publikováno na našich www  stránkách www.alienteam.cz . No a co všechno podnikneme? Zde je jenom stručný výčet plánovaných aktivit: snowboarding,  lyžování, jízda na koni, výroba keramiky, sportovní hry v tělocvičně, návštěva sklárny a tak...  Jsme přesvědčeni o tom, že náš projekt v mnohém přispěje k rozvoji osobnost účastníků a k  porozumění mezi lidmi ze zemí s různým sociálním, ekonomickým a historickým pozadím.  Mezinárodní setkání mládeže pod názvem "The World Belongs To Us" úspěšně proběhlo dle našeho  programu. Výsledkem bylo nejen navázání nových přátelství, komunikace v cizím jazyce, ale rovněž  obrovské množství nezapomenutelných zážitků. V rámci projektu také vznikl CD nosič s prezentací  všech zúčastněných zemí.  Projekt byl finančně podpořen programem EU