© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ  klub volného času, z.s.
Young Tech World.. 
Žhavinky Formalitky Projekty Gallery Contact Spolupráce Sponzoři a dárci English Dokumenty
Náplní projektu byly podpora technicko  kreativních zájmů mladé generace. Je  obvyklé, že dnešní většinová mládež se  baví různými způsoby, přičemž  převládají počítače a sport. Velmi malá  část této populace se věnuje  technickým disciplínám. Tento projekt by  měl vytvořit prostor pro kreativní  myšlení mládeže se zaměřením na  konstrukční, technické, technologické  principy věcí, které nás obklopují. Neformálním způsobem tak budou  uspokojeny potřeby mladých vytvářet, vyrábět, pochopit smysl či funkci  věcí, strojů a zařízení. Projekt tak může přispět k technickému vzdělání,  může pomoci mladým najít své budoucí uplatnění, těm mladším může  projekt pomoci najít budoucí školu či studijní zaměření. V neposlední  řadě projekt pomůže mladým zlepšit motorické dovednosti, trpělivost, a  naučí se pracovat v týmu. Naše skupina navíc integruje mladé lidi s  omezením...  Projekt byl realizován za finanční podpory EU.  Projekt proběhl na ZŠ v Přerově.