© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ klub volného času, z.s.
Young Tech World..
Náplní projektu byly podpora technicko kreativních zájmů mladé generace. Je obvyklé, že dnešní většinová mládež se baví různými způsoby, přičemž převládají počítače a sport. Velmi malá část této populace se věnuje technickým disciplínám. Tento projekt by měl vytvořit prostor pro kreativní myšlení mládeže se zaměřením na konstrukční, technické, technologické principy věcí, které nás obklopují. Neformálním způsobem tak budou uspokojeny potřeby mladých vytvářet, vyrábět, pochopit smysl či funkci věcí, strojů a zařízení. Projekt tak může přispět k technickému vzdělání, může pomoci mladým najít své budoucí uplatnění, těm mladším může projekt pomoci najít budoucí školu či studijní zaměření. V neposlední řadě projekt pomůže mladým zlepšit motorické dovednosti, trpělivost, a naučí se pracovat v týmu. Naše skupina navíc integruje mladé lidi s omezením... Projekt byl realizován za finanční podpory EU. Projekt proběhl na ZŠ v Přerově.