© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ  klub volného času, z.s.
Sponzoři.. 
Žhavinky Formalitky Projekty Gallery Contact Spolupráce Sponzoři a dárci English Dokumenty
Děkujeme všem dárcům.  Klikni pro zvětšení..
Přispějte na činnost klubu Naše sdružení alias spolek je neziskové, všichni členové sdružení jsou dobrovolníci. Veškeré náklady na naši činnost hradíme z příspěvků členů, grantů, projektů apod. I malá částka pomůže zorganizovat např. soutěž pro děcka, opravit závady na hřišti, přispět na benzín, abychom posekali trávu apod... Příspěvky můžete složit v hotovosti do pokladny klubu (obdržíte příjmový doklad) nebo na účet u Poštovní spořitelny a.s. č. 170 631 796 / 0300 Děkujeme za podporu. Děláme vesnici lepším místem pro život...
Sponzoři a dárci