© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ klub volného času, z.s.
Malta..
FOTOGALÉRIE Projekt na téma ENVIRONMENT proběhl...a to v červenci 16.-26.7.2003. Jelo 8 lidí (7+1 vedoucí). Byli tam Italy, Malta, Portugal. Letělo se. Vedoucí byla Danka Vojáčková- bioložka zeměpisná..bylo to totiž trošku o zeměpisu, biologii...životě a tak.... Na Maltu jeli (letěli) a klub reprezentovali: * Dana Vojáčková * Pavel Dýmal * Jana Švarcová * Iveta Rohová * Bohumil Navrátil * Pavlína Daňková * Markéta Znojilová * Eliška Šírová * Co dodat? Snad jen několik postřehů samotných účastníků: Když přišla klubu Alienteam nabídka podívat se na Maltu a zúčastnit se projektu s názvem „Environment“ (životní prostředí), který financovala Evropská unie, nikdo dlouho neváhal a přihlásil se. Lákavé bylo nejen podívat se do země, která pro nás Středoevropany už mírně zavání exotikou, ale také fakt, že ubytování a stravu jsme měli zdarma. Zařídili jsme si tedy letenky, z nichž navíc 70 % ceny platí rovněž Evropská unie, a letecká společnost Air Malta nás dne 15.7.2003 dopravila na ostrov. Projektu se zúčastnily čtyři skupiny: maltská, portugalská, italská a česká, vždy asi po osmi lidech. Z České republiky to byli bývalí studenti Gymnázia Kojetín Pavlína Daňková, Bohumil Navrátil, Iveta Rohová, Jana Švarcová a Markéta Znojilová, dále bývalá studentka Gymnázia Jilemnice Eliška Šírová, student VUT Brno Pavel Dýmal a učitelka Gymnázia Kojetín Dana Vojáčková. Jak již bylo výše uvedeno, nejeli jsme na Maltu odpočívat, ale čekal nás projekt na téma Životní prostředí. Každý den dopoledne i odpoledne nás čekaly nejrůznější přednášky, workshopy, prezentace (naše skupina měla připravenou počítačovou prezentaci o stavu životního prostředí v České republice) a diskuse na nejrůznější témata úzce spjatá s životním prostředím (například životní prostředí a Evropská unie, znečištění moří, povrchových i podpovrchových vod, atmosféry a půdy, odpady a jejich recyklace atd.). Součástí projektu byly i návštěvy různých ekologických zařízení a kulturních památek. Z Malty jsem si přivezla hodně zážitků a také několik zkušeností: První maltská zkušenost – TEPLOTA. I o půlnoci na Maltě panuje vedro (27°C), navíc je tu poměrně vysoká vlhkost vzduchu, připadali jsme si jako v prádelně a nedokázali jsme si představit, jak asi bude přes den. Teplota se během našeho pobytu pohybovala od 36 do 41°C, pouze jeden den se „ochladilo“ na 32°C. Jediná záchrana pro nás byla klimatizace, ta však v našem hotelu nebyla. Za to jsme ale měli u stropu zavěšené větráky a když člověk překonal pocit strachu z toho, že mu vrtule usekne hlavu, odvážil se pustit větrák na plný výkon. Problém ale nastal, když půl dne nešel elektrický proud. To pak člověk ležel bez hnutí na posteli a přesto mu po těle stékaly velké kapky potu – v pokoji bylo asi 30°C. Druhá maltská zkušenost – DOPRAVA. Malta bývala Britskou kolonií a z té doby se tu dochovaly nejen typické britské schránky na dopisy a telefonní budky, ale i druhý úřední jazyk angličtina a jízda vlevo. Člověk se zpočátku několikrát lekne, když auto začne najíždět na kruhový objezd jakoby do protisměru, ale po čase si zvykne. Na co jsme si ale po celou dobu nezvykli byl poměrně špatný stav silnic a rychlá a ne zrovna bezpečná jízda Malťanů. Taky technický stav automobilů nebyl zrovna ideální (dokud auto jezdí, používají ho). Aut je na Maltě opravdu hodně, na necelých 400 tisíc obyvatel připadá 240 tisíc aut a přestože jsou ve městech ulice úzké, parkují ve dvou pruzích, takže se tu stěží vyhnou dvě protijedoucí auta a velmi časté jsou zde i dopravní zácpy. Třetí maltská zkušenost – ODPADKY. Na ulicích uvidíte jen se štěstím odpadkový koš, za to však velké spousty povalujících se odpadků. S pořádkem si tu opravdu nikdo nedělá moc velkou hlavu. Několikrát jsme byli svědky toho, jak člověk dojedl jídlo a obal odhodil pod nohy na zem. Recyklaci odpadů tu znají spíš jen teoreticky. Čtvrtá maltská zkušenost – PLÁŽE. Možná se zdá, že se nám na Maltě vůbec nic nelíbilo a jen kritizujeme. Tak to ale není. Moc se nám líbil například ostrov Gozo a především pak pláže. Většina jich je kamenitých s velkým množstvím mořských živočichů, kteří zřejmě mají díky čisté vodě ideální podmínky pro život. Pátá maltská zkušenost – PŘÍVĚTIVÍ A SRDEČNÍ LIDÉ. Malťané jsou velmi temperamentní lidé, kteří dokáží ukázat své emoce. Zároveň jsou však velmi milí a přátelští. Kdykoli jsme potřebovali poradit, ochotně nám pomohli (není divu, když většina z příjmů Maltské republiky plyne z turistického ruchu :-). Mgr. Dana Vojáčková, vedoucí výpravy Projekt byl financován programem EU.