© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ  klub volného času, z.s.
We Are 4 Europe.. 
Žhavinky Formalitky Projekty Gallery Contact Spolupráce Sponzoři a dárci English Dokumenty
Čtyři pro Evropu - evropský projekt mládeže (časopis Krkonoše) I v letošním roce zorganizoval Alienteam.cz - klub pro trávení a organizaci volného času se  sídlem v Malé Moravě - mezinárodní setkání mládeže ve dnech 1.-10.července 2002 v  Rokytnici nad Jizerou, za účasti čtyř zemí: Česka, Lotyšska, Rakouska a Malty. Každou zemi  reprezentovalo 12 mladých účastníků. Českou výpravu zastupovali studenti jilemnického a  kojetínského gymnázia. Celý projekt pod názvem "We are 4 Europe" finančně zastřešilo  MŠMT. Náplní této výměny bylo aktivní využití volného času a interkulturní poznávání. Na  účastníky čekal pestrý program, při kterém došlo k navázání nových přátelství, procvičení  anglického jazyka a rovněž k bližšímu poznání vzdálených zemí. Mezi aktivity, které se líbily  nejvíce, patřily návštěva libereckého aquaparku, projížďka na koních na Janově Hoře a v  neposlední řadě také dvacetikilometrová procházka Krkonošským národním parkem.   Naše poděkování patří mimo jiné pracovníkům chaty Akuma v Rokytnici nad Jizerou za  vytvoření výborných podmínek pro všechny účastníky, a také p. Nechanické a její kolegyni z  místního DDM, za vyčerpávající den plný keramiky…   Radovan Šikula  Tento projekt byl uskutečněn s podporou Evropské unie. .