© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ  klub volného času, z.s.
Plocha pro volný čas 2011.. 
Žhavinky Formalitky Projekty Gallery Contact Spolupráce Sponzoři a dárci English Dokumenty
Galérie  Projekt řeší vznik plochy pro volnočasové aktivity v centru obce Malé  Moravy. Cílem je podpořit revitalizaci zanedbaného prostranství v centu  obce, plochu, která dříve sloužila jako zázemí pro nedalekou školu,  která však byla uzavřena a objekt včetně prostranství chátrá a zarůstá  nálety. Zavřením školy ztrácí každá obec část kulturního, spolkového a  společenského života a jeho znovu "oživení", je problematické.  Záměrem žadatele je v této první fázi zachránit prostranství u školy a  vytvořit z něj místo, kde se lidé setkávají a které se stane jádrem  všeho dění. Tímto způsobem může dojít k upevnění identity lidí k místu,  ve kterém žijí a k posílení komunitního života obce.  Projekt navazuje na již podpořený projekt "Víceúčelová sportovní hřiště  pro obyvatele Malé Moravy", realizovaný v roce 2010, hřiště leží na  sousedních pozemcích s plochou pro volnočasové aktivity. Vybudované  hřiště přineslo skutečné oživení do obce.  Spolu s dalšími úpravami kolem hřiště, plánovanými v tomto projektu  dojde k vybudování velmi příjemného prostředí pro nejen sportovní, ale  také společenské, kulturní a spolkové aktivity občanů. Zároveň se  vylepší vzhled obce a využijí se jinak ladem ležící plochy v centru obce.   Projekt je realizován za podpory Programu rozvoje venkova, SZIF