© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ klub volného času, z.s.
Plocha pro volný čas 2011..
Galérie Projekt řeší vznik plochy pro volnočasové aktivity v centru obce Malé Moravy. Cílem je podpořit revitalizaci zanedbaného prostranství v centu obce, plochu, která dříve sloužila jako zázemí pro nedalekou školu, která však byla uzavřena a objekt včetně prostranství chátrá a zarůstá nálety. Zavřením školy ztrácí každá obec část kulturního, spolkového a společenského života a jeho znovu "oživení", je problematické. Záměrem žadatele je v této první fázi zachránit prostranství u školy a vytvořit z něj místo, kde se lidé setkávají a které se stane jádrem všeho dění. Tímto způsobem může dojít k upevnění identity lidí k místu, ve kterém žijí a k posílení komunitního života obce. Projekt navazuje na již podpořený projekt "Víceúčelová sportovní hřiště pro obyvatele Malé Moravy", realizovaný v roce 2010, hřiště leží na sousedních pozemcích s plochou pro volnočasové aktivity. Vybudované hřiště přineslo skutečné oživení do obce. Spolu s dalšími úpravami kolem hřiště, plánovanými v tomto projektu dojde k vybudování velmi příjemného prostředí pro nejen sportovní, ale také společenské, kulturní a spolkové aktivity občanů. Zároveň se vylepší vzhled obce a využijí se jinak ladem ležící plochy v centru obce. Projekt je realizován za podpory Programu rozvoje venkova, SZIF