© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ klub volného času, z.s.
Hřiště s umělým povrchem 2010..
Hřiště bylo slavnostně otevřeno v sobotu dne 19.6.2010 za účasti místních občanů a hostů. Jako čestný host vystoupily krásné mažoretky až z Nymburka. Slavnostní den pokračoval 2.ročníkem turnaje ve florbale Alien Floorball Open Air Tournament.. Projekt byl zaměřen na vybudování malého víceúčelového hřiště s umělým povrchem s možností celoročního využití pro občany Malé Moravy zejména s ohledem na děti a mládež. Místní část Malá Morava stejnojmenné obce do roku 2010 nedisponovala žádnou sportovní plochou přístupnou veřejnosti. Našemu sdružení se podařilo získat omezené prostředky na vybudování základní hrací plochy z programu EU Mládež. Veškerá práce pak byla provedena dobrovolnicky místními občany. Aby bylo možno toto hřiště využívat aktivněji a celoročně, bylo nutno jej vybavit kvalitním povrchem. Tehdejší stav nebyl uspokojivý, neboť hlavními uživateli byli děti a mládež. Povrch nebyl dostatečně pevný, při delším používání se v něm tvořily nerovnosti a prašnost byla poměrně vysoká. Počasí neumožňovalo trvalejší využití. Navíc vyžadovalo neustálou údržbu. Umělý povrch - umělá tráva byla ideálním řešením na dobu přibližně 20 let (dle údajů výrobce). Tento povrch je bez údržbový, lze jej využívat za každého počasí, omezuje možnost zranění, hygienicky je nezávadný, sportovní zážitek je mnohem větší, bez obav o poškození zdraví např. vdechováním prachu, odlétávajícím štěrkem apod. Vybudování hřiště přináší do obce obnovení spolkového života. Občané mají možnost sportovně se vyžít, zejména pak děti a mládež, které v obci nemají jinou možnost trávení volného času. Hrací plocha může sloužit všem zájemcům o sport bez ohledu na věk. Plocha může by zároveň využita i pro další spolkové aktivity (organizace dětského dne, poutní slavnosti apod.). Naše sdružení je neziskové a na stejné bázi má fungovat i provoz hřiště tj. bezplatně, v libovolnou dobu. Jedná se o plochu přibližně 300m2 ve středu obce. Z nevyužívané zarostlé louky v centru obce tak vznikl malý, ale důležitý prostor pro aktivity občanů. Zároveň se vylepšil vzhled vesnice a obnovuje se spolkové dění v obci. Projekt přináší na vesnici zlepšení dostupnosti sportovního vyžití pro všechny obyvatele se zájmem o pohyb. Obrovský dík patří všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na téměř 3-letém budování hřiště. Fotky ze stavby hřiště naleznete v galerii.