© alienteam since 2000
ALIENTEAM.CZ klub volného času, z.s.
Venkov sobě 2009..
F O T O G A L E R I E Náš projekt stavíme na velmi jednoduchém technickém řešení, vhodným zejména pro malé komunity a vesnice, jako je ta naše. Na pronajaté louce ve středu obce vyroste velkoplošný stan (12x6m), který se vždy na několik měsíců v roce stane hnacím motorem kulturních a společenských aktivit v letním období. Chceme využít značné obliby místních lidí bavit se pod otevřeným nebem. Klub disponuje technickým zařízením, které umožní organizovat pestré aktivity. Největším nepřítelem je samozřejmě počasí. Proto volíme tento nejjednodušší a cenově nejdostupnější způsob. Kdo na venkově nebydlí, stěží může posoudit, jak lidé na vesnici skutečně žijí. Náš projekt přinese do obce oživení spolkového života. Nabídne pestrou paletu aktivit pro různé věkové skupiny obyvatel. Projekt napomůže rozvoji dobrých sousedských vztahů, vytvoří prostor pro vzájemné setkávání občanů a vzájemnou komunikaci. Do organizace a následné realizace aktivit se zapojí místní občané. Doufáme, že se zvýší jejich povědomí a zájem o dění v obci.